HomeAbout usProductsCareersContact us
град Русе , бул. "Ген. Скобелев" 9; тел: +359 889910001, +359 898306050; ел. поща : office@tech-net-bg.com  
Видео наблюдение


              Всяка система за видеонаблюдение е съвкупност от многобройни хардуерни компоненти, които трябва да работят като едно цяло. Затова нейното безпроблемно функциониране зависи от качеството дори на най-дребния елемент. Често се случва иначе перфектно подбрана система да не дава най-доброто от себе си, поради некачествени кабели, неправилно монтирани камери, неправилно подбрани обективи…
        Нашият опит показва, че компромисите с който и да е от компонентите на системата обикновено води до затруднена поддръжка и експлоатация и като цяло се отразява негативно на направените инвестиции.

        Вашето решение е ПРОФЕСИОНАЛНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ! То е истински довереният човек в бизнеса, който наблюдава и безпристрастно регистрира всичко. Дори не е нужно да сте там - можете от разстояние и в удобен момент да прегледате записите които Ви интересуват. Трябва само добра интернет връзка и парола, защото кадрите са защитени от нежелани очи. Така, като пести време и пари, видеонадлюдението от лукс се превръща в необходимост.

        Ние предлагаме пълна гама техника за видеонаблюдение и изграждане на съвременни, гъвкави и функционални системи за нуждите на различни клиенти. Продаваните от нас продукти са с високо качество и на достъпни цени от водещи световни производители в областта на системите за цифрово видеонаблюдение и запис (CCTV)Copyright © 2007 All Rights Reserved.