HomeAbout usProductsCareersContact us
град Русе , бул. "Ген. Скобелев" 9; тел: +359 889910001, +359 898306050; ел. поща : office@tech-net-bg.com  
Кoнтрол на достъп


               Ние предлагаме комплексни услуги за изграждане на системи за контрол на достъпа. Тези системи са са съвкупност от устройства –безконтактни карти , четци, контролери, електромагнитни брави, бариери, заключващи механизми и др. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти. Работим дългосрочно с реномирани доставчици на кабели, компоненти и монтажни елементи
        Системата за контрол на достъп:
  • е надеждна и гъвкава интегрирана информационна система за управление в бизнес, съвременен технологичен и информационен подход с водещо решение за управление на информацията е малки, средни и големи фирми. Системата обхваща всички технологични процеси и дейности в предприятията, независимо от тяхната специфика.
  • Осигурява административен контрол на работното време, присъствие, закъснения, служебни отсъствия, отпуски, болнични, индивидуален контрол на отработените часове;
  • На базата на предварително въведени работни графици за всеки служител, системата дава точна информация за присъствия, закъснения, отсъствия, възможност за блокиране на достъпа на служителите извън тяхното работно време;
  • Архив на всички регистрирани събития и справки за минали периоди;

Copyright © 2007 All Rights Reserved.