HomeAbout usProductsCareersContact us
град Русе , бул. "Ген. Скобелев" 9 ; тел: +359 889910001, +359 898306050; ел. поща : office@tech-net-bg.com  
Структурното окабеляване


              Съвременните стандарти изискват висококачествено окабеляване като необходимо условие за използването на съвременните комуникационни технологии за пренос на глас, данни и осигуряване на безопасност в сградите


Какво представлява структурната кабелна система /СКС/


        Структурното окабеляване представлява Структурна кабелна система (СКС), която е необходима за създаване на ефективна информационна инфраструктура във всякa съвременна фирма или организация. То обединява в единна система множество различни подсистеми за обмен на информация като: локални компютърни системи, телефонни мрежи, системи за безопасност, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа, противопожарни системи и т.н. Създаването на такава универсална кабелна система опростява значително процедурите по мониторинг, контрол и управление на всички подсистеми на компанията, като заедно с това осигурява висока надеждност при функциониране им. Предимствата са, че се използва единна кабелна система за пренос на данни, глас и видеосигнали; използват се стандартни компоненти и материали; осигурява се гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи мрежи; възможно е едновременно използване на няколко различни мрежови протокола; кабелните системи не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване; системите допускат управление и администриране от минимален обслужващ персонал; възможно е комбинирането в една мрежа на оптични и медни кабели

        Структурната кабелна система е съвкупност от Преимущества:
  • Универсалност – Използва се единна кабелна система за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио сигнали, която едновременно с това осигурява възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за безопасност. При проектирането и изграждането на инфраструктурата на дадена сграда, структурната кабелна система позволява автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга на всички комуникационните системи.
  • Гъвкавост – Структурните кабелни системи позволяват бърза и лесна промяна на типа на сигналите и приложенията към работните места, както и управление на преместванията им в рамките на системата.
  • Устойчивост - производителят на елементите за СКС е сертифициран по системата за качеството ISO9001:2000. Това гарантира сигурност в качеството на изработка на елементите, проектирането, изграждането и поддръжката на цялата СКС. Ние осигуряваме надеждна инсталация на структурни кабелни системи, сертифициране и гаранция от производителя за 15 и 20 години. Гаранцията покрива както отделните компоненти, така и производителността на мрежата като цяло.
Copyright © 2007 All Rights Reserved.